Disclamer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Henk Nijlunsing.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto´s geldt tenzij anders vermeld “Copyright © 2016 Henk Nijlunsing”. Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden.

Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren.

Henk Nijlunsing